درباره ما

گروه ورزشی ورژینا با بهره گیری از توان علمی و تجربه ورزشکاران ، درصدد فراهم آوردن مسیرهای سـهل الوصول برای تشویق و فرهنگ سـازی ورزش و تـنـدرسـتی و همچنین خدمات آنلاین ورزشی برای ورزشکاران عزیز می باشد . در حال حاضر خدمات ارائه شده توسط این وبسایت شامل رزرو سانس ورزشی و ثبت نام در کلاس های آموزشی ورزش می باشد . لذا از شما ورزشکار و ورزش دوست گرامی برای مشارکت و پیشبرد این هدف والا به طور ویژه دعوت به عمل می آید تا با رفع اشکالات و نواقص خود بتوانیم به تندرستی و سلامت جامعه خود خدمت کنیم .